Obowiązek alimentacyjny ma na celu zabezpieczenie uprawnionemu środków utrzymania. Warto jednak wiedzieć, że alimenty nie są przyznawane dożywotnio i jeśli są ku temu wskazania obowiązek płacenia tego świadczenia może zostać uchylony bądź może wygasnąć.

Uchylenie obowiązku alimentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny może być w pewnych przypadkach uchylony.Obowiązek alimentacyjny zostaje nałożony na członka rodziny, w celu łożenia na utrzymanie innego członka rodziny. Najczęściej rodzice płacą alimenty na dzieci, jednakże są również sytuacje, gdy jeden były małżonek płaci alimenty na rzecz drugiego, dzieci płacą alimenty na rzecz rodziców lub starsze rodzeństwo utrzymuje młodsze. Niemniej jednak w każdej z tych sytuacji zobowiązany do płacenia alimentów może złożyć pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Podczas rozprawy sąd podejmuje decyzję o uchyleniu bądź podtrzymaniu obowiązku alimentacyjnego.

Przyczyny uchylenia

Istnieją dwie przyczyny uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Pierwszą z nich jest możliwość samodzielnego utrzymania się osoby uprawnionej. Jeśli uprawniony otrzyma pracę, wejdzie w związek małżeński lub w jakikolwiek inny sposób będzie w stanie uzyskać środki na własne utrzymanie, wówczas zobowiązany do płacenia alimentów może złożyć wniosek o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Drugą przyczyną uchylenia obowiązku jest brak możliwości płacenia alimentów przez zobowiązanego. Jeśli straci on możliwość zarobkowania, a tym samym nie będzie miał środków do płacenia alimentów, może również wnieść do sądu pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

Obowiązek alimentacyjny wygasa w momencie śmierci jednej ze stron. Nie jest on dziedziczony, niezależnie która ze stron umiera. W przypadku świadczenia dla byłego małżonka, obowiązek płacenia alimentów wygasa definitywnie w chwili unieważnienia małżeństwa.