Zasądzenie alimentów wiąże się z koniecznością dostarczania przez daną osobę określonej sumy pieniędzy na rzecz innej osoby. Najczęściej ma miejsce sytuacja, kiedy rodzic zobowiązany jest płacić alimenty na dzieci. Taki stan rzeczy związany jest przeważnie z rozwodem albo separacją rodziców. Jeśli dzieci wychowywane są przez oboje rodziców, koszty ich utrzymania i wychowania realizowane są wspólnie i nie zachodzi potrzeba uiszczania alimentów.

Jeśli natomiast dochodzi do rozstania, dzieci zamieszkują już tylko z jednym z rodziców, i to właśnie on zobowiązany jest do ich utrzymywania. W takiej sytuacji może wystąpić do sądu o przyznanie alimentów na rzecz dzieci. Po zasądzeniu alimentów nigdy nie ma jednak pewności, że zobligowany do ich płacenia rodzic będzie wypełniał to zobowiązanie. Unikanie płacenia alimentów jest dość częstą sytuacją, przy czym mogą być różne tego stanu rzeczy przyczyny, niekoniecznie związane z celowym uchylaniem się od płacenia.

Przy wymiarze alimentów sąd bierze pod uwagę możliwości zarobkowe.Zanim sąd orzeknie w sprawie wysokości alimentów, musi przeanalizować dwie kluczowe kwestie. Po pierwsze, jakie są możliwości zarobkowe zobowiązanej do płacenia alimentów osoby. Chodzi o to, ile ze względu na swoje predyspozycje jest w stanie zarobić, a nie o to, ile rzeczywiście zarabia. Jeśli sąd brałby pod uwagę tylko realne zarobki, mogłoby się to skutkować umyślnym unikaniem płacenia alimentów. Druga kwestia, którą bierze pod uwagę sąd, to potrzeby dziecka i jak wysokie są wydatki z tymi potrzebami związane. Po zbadaniu wymienionych okoliczności, sąd zasądza alimenty.

Wydaje się rzeczą naturalną, że rodzic, który nie utrzymuje dziecka, regularnie uiszcza daną kwotę na jego rzecz. Dlaczego więc tak powszechne jest unikanie płacenia alimentów? Czy są one zbyt wysokie w stosunku do realnych możliwości zarobkowych w naszym kraju? Czy może wynika to z niedojrzałości i braku odpowiedzialności w społeczeństwie? Przypadki na pewno są różne i nie można pakować wszystkich do przysłowiowego jednego worka. Na pewno duża część niepłacących alimentów osób robi to celowo, nie poczuwając się do odpowiedzialności. Co zrobić, gdy ojciec lub matka naszego dziecka notorycznie unika płacenia alimentów? W takim wypadku możemy udać się do komornika i złożyć wniosek o wyegzekwowanie alimentów. Egzekucja może jednak okazać się nieskuteczna. Możemy również udać się do prokuratury i tam wystąpić o wszczęcie postępowania karnego. Możemy też skorzystać z funduszu alimentacyjnego.