W większości rodzin przez kilkanaście lat rodzice utrzymują swoje dzieci, a kiedy one się usamodzielnią często pomagają swoim rodzicom. Jednakże nie zawsze stosunki między dorosłymi dziećmi i rodzicami są dobre. Jeśli rodzicom brakuje pieniędzy na utrzymanie, a dzieci nie chcą dobrowolnie ich wspomóc, wówczas pozostaje złożyć pozew do sądu.

Przesłanki obowiązku alimentacyjnego dzieci

Gdy rodzice są w niedostatku dzieci mogą być zobowiązane do zapłacenia alimentów.Aby na dzieci został nałożony obowiązek alimentacyjny muszą zaistnieć dwie przesłanki. Po stronie rodziców przesłanką jest ich niedostatek, zaś po stronie dzieci możliwości finansowe. Jeśli obie te przesłanki występują łącznie wówczas sąd może narzucić na dziecko obowiązek płacenia alimentów na rzecz rodziców.

Co oznacza „niedostatek”?

Stanem niedostatku można nazwać sytuację, gdy brakuje pieniędzy na zaspokojenie całości lub części najważniejszych potrzeb. Należy pamiętać, że nie oznacza to, iż rodzice muszą żyć na takim samym poziomie jak ich dzieci.

Czym są możliwości zarobkowo-finansowe?

Aby dzieci mogły zostać zobowiązane do płacenia alimentów na rzecz rodziców muszą mieć możliwości zarobkowo-finansowe. Oznacza to, że dzieci muszą mieć możliwość utrzymania siebie i swojej rodziny, a dopiero w drugiej kolejności muszą dysponować środkami, które pozwolą na pomoc rodzicom. Do dochodów dziecka zalicza się:

  • wynagrodzenie z pracy zarobkowej;
  • premie, dodatki do wynagrodzenia;
  • renta;
  • emerytura;
  • odsetki z akcji;
  • oraz wszelkie inne dochody np. z wynajmu mieszkania czy powierzchni reklamowej.

Aby mógł zaistnieć obowiązek alimentacyjny muszą zaistnieć koniecznie obie przesłanki równocześnie.

Sposoby wypełniania obowiązku alimentacyjnego

W przypadku obowiązku alimentacyjnego dzieci względem rodziców może on być wypełniany na różne sposoby, niekoniecznie w postaci finansowej. Sąd może zadecydować, że dziecko powinno wspomóc rodzica np. przez zakup opału, leków czy ubrań.

Podział obowiązku alimentacyjnego między rodzeństwo

Prawo rodzinne i nieletnich przewiduje możliwość rozłożenia alimentów między rodzeństwo. Jednakże rodzice mogą pozwać wszystkie bądź tylko jedno z dzieci. Podczas rozprawy sąd może rozłożyć obowiązek alimentacyjny na wszystkie dzieci równomiernie lub według ich możliwości finansowych.

Niegodność alimentacji

Bywa, że rodzice przez całe życie nie dbają o swoje dzieci, a potem w razie niedostatku wychodzą z roszczeniami do nich. W takim wypadku dziecko może podnosić, że rodzice zgłaszają nieuprawnione żądania. Domaganie się w takim razie alimentów może zostać uznane za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.