Pamiętajmy o tym, że wysokość alimentów nie zależy w Polsce od zarobków rodziców czy chociażby wieku dziecka. A więc polskie prawo nie ustala z góry wysokości alimentów, nie ma jakichś tabelek, ani widełek. Brak ustalonych standardów powoduje, że wyliczenie wysokości należnego świadczenia alimentacyjnego powoduje bardzo często poważne problemy. Ciężko byłoby jednak ustalić obiektywne standardy, ponieważ każdy przypadek jest różny.

Jak ustalić wysokość alimentów?

Aby ustalić wysokość świadczeń alimentacyjnych trzeba tak naprawdę zadać dwa zasadnicze pytania

  • ile pieniędzy potrzebuje każdego miesiąca dziecko, aby móc funkcjonować na odpowiednim poziomie?
  • jakie są miesięczne zarobki rodzica, do którego obowiązków należy płacenie alimentów?

Wysokość alimentów na dziecko będzie zależała m.in. od potrzeb dziecka Chyba nie trzeba wspominać o tym, że najbardziej wskazane jest to, aby rodzice potrafili porozumieć się w sprawie wysokości alimentów bez niczyjej pomocy, chociaż jeżeli nie jest to możliwe, warto zgłosić się do mediatora. Jeśli i mediator nie okaże się dostatecznie pomocny, o wszystkim rozstrzygnie sąd. Sąd na podstawie tych dwóch przesłanek będzie w stanie zasądzić taką kwotę alimentów, która jest możliwie jak najbardziej optymalna. Chociaż to jasne, że bardzo często jedna ze stron nie zgadza się z orzeczeniem sądu – twierdzi, iż jest one zbyt niska, bądź wręcz przeciwnie, za wysoka.

Co ma wpływ na wysokość alimentów?

Każde dziecko powinno mieć zapewnione odpowiednie warunki do funkcjonowania. Dzięki temu nie będzie mu niczego brakowało, będzie mogło odpowiednio się odżywiać i edukować. Jednakże zwróćmy uwagę na to, że kwota alimentów nie może wpędzić płacącego je rodzica w ubóstwo. To powoduje, iż przy ustalaniu kwoty świadczeń alimentacyjnych bierze się pod uwagę nie tylko potrzeby dziecka, ale również zarobki ojca bądź matki.

Zwróćmy uwagę na to, że zaciągane kredyty nie mają żadnego wpływu przy ustalaniu wysokości alimentów. To samo z kosztami sądowymi nałożonymi na osobę płacącą alimenty. Płacący alimenty powinien pamiętać o tym, że świadczenia alimentacyjne nie są karą, a niejako szansą dla jego dziecka na to, aby mimo wychowywania się w niepełnej rodzinie, wyrosło ono na człowieka potrafiącego poradzić sobie w życiu. Bez pieniędzy nie będzie to możliwe.

Jak zmienić wysokość alimentów

Jeżeli chciałbyś zmienić wysokość alimentów, warto zapoznać się z naszym artykułem – kliknij tutaj, aby przejść do niego.